انیمه Taboo Tattoo قسمت 12 آخر (با زیرنویس فارسی)

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : انیمه Taboo Tattoo قسمت 3 (با زیرنویس فارسی) بخوانید :
نوع :سریالی  تعداد قسمت :12  وضعیت :اتمام پخش  فصل :تابستان 2016  زمان هر قسمت :24 دقیقه  پخش از :جولای 5, 2016 تا سِپتِمبِر 20, 2016  زمان پخش :سه شنبه ساعت 02:05 ژانرها :اکشن - رازآلود - کمدی - ق...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 15:22
چکیده : ... با عنوان : انیمه Taboo Tattoo قسمت 4 (با زیرنویس فارسی) بخوانید :
نوع :سریالی  تعداد قسمت :12  وضعیت :اتمام پخش  فصل :تابستان 2016  زمان هر قسمت :24 دقیقه  پخش از :جولای 5, 2016 تا سِپتِمبِر 20, 2016  زمان پخش :سه شنبه ساعت 02:05 ژانرها :اکشن - رازآلود - کمدی - ق...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 15:22
چکیده : ... با عنوان : انیمه Taboo Tattoo قسمت 5 (با زیرنویس فارسی) بخوانید :
نوع :سریالی  تعداد قسمت :12  وضعیت :اتمام پخش  فصل :تابستان 2016  زمان هر قسمت :24 دقیقه  پخش از :جولای 5, 2016 تا سِپتِمبِر 20, 2016  زمان پخش :سه شنبه ساعت 02:05 ژانرها :اکشن - رازآلود - کمدی - ق...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 15:22
چکیده : ... با عنوان : انیمه Taboo Tattoo قسمت 6 (با زیرنویس فارسی) بخوانید :
نوع :سریالی  تعداد قسمت :12  وضعیت :اتمام پخش  فصل :تابستان 2016  زمان هر قسمت :24 دقیقه  پخش از :جولای 5, 2016 تا سِپتِمبِر 20, 2016  زمان پخش :سه شنبه ساعت 02:05 ژانرها :اکشن - رازآلود - کمدی - ق...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 15:22
چکیده : ... با عنوان : انیمه Taboo Tattoo قسمت 7 (با زیرنویس فارسی) بخوانید :
نوع :سریالی  تعداد قسمت :12  وضعیت :اتمام پخش  فصل :تابستان 2016  زمان هر قسمت :24 دقیقه  پخش از :جولای 5, 2016 تا سِپتِمبِر 20, 2016  زمان پخش :سه شنبه ساعت 02:05 ژانرها :اکشن - رازآلود - کمدی - ق...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 15:22
چکیده : ... با عنوان : انیمه Taboo Tattoo قسمت 8 (با زیرنویس فارسی) بخوانید :
نوع :سریالی  تعداد قسمت :12  وضعیت :اتمام پخش  فصل :تابستان 2016  زمان هر قسمت :24 دقیقه  پخش از :جولای 5, 2016 تا سِپتِمبِر 20, 2016  زمان پخش :سه شنبه ساعت 02:05 ژانرها :اکشن - رازآلود - کمدی - ق...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 15:22
چکیده : ... با عنوان : انیمه Taboo Tattoo قسمت 9 (با زیرنویس فارسی) بخوانید :
نوع :سریالی  تعداد قسمت :12  وضعیت :اتمام پخش  فصل :تابستان 2016  زمان هر قسمت :24 دقیقه  پخش از :جولای 5, 2016 تا سِپتِمبِر 20, 2016  زمان پخش :سه شنبه ساعت 02:05 ژانرها :اکشن - رازآلود - کمدی - ق...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 15:22
چکیده : ... با عنوان : انیمه Taboo Tattoo قسمت 10 (با زیرنویس فارسی) بخوانید :
نوع :سریالی  تعداد قسمت :12  وضعیت :اتمام پخش  فصل :تابستان 2016  زمان هر قسمت :24 دقیقه  پخش از :جولای 5, 2016 تا سِپتِمبِر 20, 2016  زمان پخش :سه شنبه ساعت 02:05 ژانرها :اکشن - رازآلود - کمدی - ق...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 15:22
چکیده : ... با عنوان : انیمه Taboo Tattoo قسمت 11 (با زیرنویس فارسی) بخوانید :
نوع :سریالی  تعداد قسمت :12  وضعیت :اتمام پخش  فصل :تابستان 2016  زمان هر قسمت :24 دقیقه  پخش از :جولای 5, 2016 تا سِپتِمبِر 20, 2016  زمان پخش :سه شنبه ساعت 02:05 ژانرها :اکشن - رازآلود - کمدی - ق...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 15:22
چکیده : ... با عنوان : انیمه Taboo Tattoo قسمت 12 آخر (با زیرنویس فارسی) بخوانید :
نوع :سریالی  تعداد قسمت :12  وضعیت :اتمام پخش  فصل :تابستان 2016  زمان هر قسمت :24 دقیقه  پخش از :جولای 5, 2016 تا سِپتِمبِر 20, 2016  زمان پخش :سه شنبه ساعت 02:05 ژانرها :اکشن - رازآلود - کمدی - ق...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 15:22